Obowiązek prowadzenia rejestru umów: Program umożliwia publikowanie, przeszukiwanie i sortowanie zawartych umów cywilnoprawnych w zdefiniowanym REJESTRZE dostępnym w internecie, opcjonalnie połączonym z wybraną stroną podmiotową BIP.

W myśl Ustawy Rejestr umów prowadzony jest w formie umożliwiającej przeszukiwanie oraz sortowanie informacji w nim zawartych. Aplikacja pozwala na przeszukiwanie bazy i sortowanie umów zarówno w strefie jawnej jak i w module administracyjnym.

Wymagający użytkownicy aplikacji docenią m.in.:

 • Skuteczne wyszukiwanie
  Mechanizm wyszukujący i sortujący umowy wg zadanych kryteriów.
 • Oszczędność czasu
  Szybkość redagowania danych: Na wprowadzenie umowy do Rejestru i publikację w internecie wystarcza 2 kliknięcia.
 • Wygodę użycia
  Obsługa rejestru umów jest prosta, intuicyjna i dostępna dla osób niedowidzących oraz niepełnosprawnych ruchowo (nie używających myszki) - zarówno w zakresie odczytu udostępnionych danych, jak i wprowadzania lub edycji danych w module administracyjnym.
 • Bezpieczeństwo zgromadzonych danych
  Codzienna automatyczna kopia bezpieczeństwa, szyfrowane logowanie do strefy zarządzania, możliwość eksportowania / importowania całego zbioru danych.
 • Brak ograniczeń
  Dowolna liczba redaktorów, obsługa zdalna z dowolnego komputera podłączonego do internetu.